Byggemenskapen Ärlan är ett boende som är planerat och byggt av dess medlemmar, där ett hållbart liv står i centrum. I huset finns bland annat en ellastcykelpool och tillgängliga cykelgarage. Här är lägenheterna kvadratsmarta vilket skapar ett stort boende på en liten yta. Våra gemensamma ytor fungerar som en förlängning av den egna lägenheten, med samlingsplatser för vardagsliv, fritidsintressen och fester. Huset är skapat med framtiden i fokus, där låg energianvändning, låg klimatpåverkan, giftfri innemiljö samt robusta material är ledorden. Bygg- och bogemenskapen Ärlan är ett boende som både vi och kommande generationer kan vara en del av.